Ze současnosti do historie a zpět.

Neratov, první osídlení

10.09.2012 00:00

 

Založení a jméno prvního osídlení

Podle dochovaných dokladů ve starých zemských deskách království Českého, bylo první osídlení Neratova současně s Bartošovicemi a Rokytnicí v období mezi léty 1260 až 1270 pánem z Durenholzu.

První obyvatelé, této jistě malé vísky, byli prý rybáři a jmenovala se Borová. Zakladatelé a první osídlenci našli zde hustý borový prales  ze kterého odvodili český název vesnice. Z toho lze právem odvodit, že se jednalo o rybáře české národnosti.

Na jaře roku 1318 vyplenilo pět loupeživých rytířů z hradu Rehberg nebo Riechenburg ( původní název zněl Ruheberg ) toto první sídliště a jeho obyvatelé si museli založit novou vesnici Mittedorf u Rokytnice  (akta v komorním archivu v Praze). Borová pak zůstala zpustošena až do roku 1540.

Od tohoto data nastává období druhého osídlení.

 

Vyhledávání

Kontakt

"potulný fotograf" SVET